Instructors

Ryukyu Kobudo

Mario McKenna – Godan

Krister Naab – Kobudo – Sandan

Justin Chin – Kobudo – Sandan

Peter Loharu – Kobudo – Nidan

Thomas Masin – Kobudo – Nidan